Faktuelle oplysninger

Antal elever

Opgørelse over antallet af elever på skolen:
 
 • Samlet elevtal pr. 01.08.2012: 636 elever
 • Samlet elevtal pr. 01.08.2013: 591 elever
 • Samlet elevtal pr. 01.08.2014: 590 elever
 • Samlet elevtal pr. 01.08.2015: 578 elever
 • Samlet elevtal pr. 01.08.2016: 555 elever
 • Samlet elevtal pr. 01.08.2017: 566 elever
 • Samlet elevtal pr. 01.08.2018: 546 elever

 •  
  Yderligere oplysninger om skolens klasser findes her:  Elevtal

Gennemsnitlig klassekvotient

Gennemsnitlige klassekvotienter udregnet efter elevgruppe:
 
 • Indskolingen (0.-2. klasse): ? elever pr. klasse
 • Mellemtrinnet (3.-6. klasse): 17,9 elever pr. klasse
 • Udskolingen (7.-9. klasse): 23,3 elever pr. klasse

 •  
  OBS. Ovenstående optælling forudsætter klassebetegnelser som 00A, 00B, 01A, 01B...
  Den automatiske optælling tager ikke hensyn til evt. specialklasser.

Overgangsfrekvens til anden uddannelse

Oplysninger om afgangselevers overgangsfrekvens til anden uddannelse findes i Undervisningsministeriets database om gennemsigtighed og åbenhed i grundskolen:
 

Antal elever pr. pc

Antallet af computere i forhold til elevtallet: Én computer pr. 5 elever
 

Antal lærere

Opgørelse over antallet af lærere:
 
 • Antal lærere ansat i lærerstillinger pr. 30-04-2013:  113
 • Antal lærere ansat i lærerstillinger ved starten af skoleåret:  113
 • Antal lærere ansat i lærerstillinger opgjort i fuldtidsstillinger:  113


 • Yderligere oplysninger om skolens ansatte findes her:  Skolens personale