Faktuelle oplysninger

Antal elever

Opgørelse over antallet af elever på skolen:
 
 • Samlet elevtal pr. 01.08.2012: 636 elever
 • Samlet elevtal pr. 01.08.2013: 591 elever
 • Samlet elevtal pr. 01.08.2014: 590 elever
 • Samlet elevtal pr. 01.08.2015: 578 elever
 • Samlet elevtal pr. 01.08.2016: 555 elever
 • Samlet elevtal pr. 01.08.2017: 566 elever
 • Samlet elevtal pr. 01.08.2018: 546 elever

 •  
  Yderligere oplysninger om skolens klasser findes her:  Elevtal

Gennemsnitlig klassekvotient

Gennemsnitlige klassekvotienter udregnet efter elevgruppe:
 
 • Indskolingen (0.-2. klasse): ? elever pr. klasse
 • Mellemtrinnet (3.-6. klasse): 17,9 elever pr. klasse
 • Udskolingen (7.-9. klasse): 23,3 elever pr. klasse

 •  
  OBS. Ovenstående optælling forudsætter klassebetegnelser som 00A, 00B, 01A, 01B...
  Den automatiske optælling tager ikke hensyn til evt. specialklasser.

Karaktergennemsnit

Overgangsfrekvens til anden uddannelse

Oplysninger om afgangselevers overgangsfrekvens til anden uddannelse findes i Undervisningsministeriets database om gennemsigtighed og åbenhed i grundskolen:
 

Antal elever pr. pc

Antallet af computere i forhold til elevtallet: Én computer pr. 5 elever
 

Antal lærere

Opgørelse over antallet af lærere:
 
 • Antal lærere ansat i lærerstillinger pr. 30-04-2013:  113
 • Antal lærere ansat i lærerstillinger ved starten af skoleåret:  113
 • Antal lærere ansat i lærerstillinger opgjort i fuldtidsstillinger:  113


 • Yderligere oplysninger om skolens ansatte findes her:  Skolens personale