Lærerteams

TeamtypeTeamnavnTeammedlemmer
AfdelingsteamIndskoling 17/18AB/AG/AHB/AJ/AM/BJ/BL/BR/CJ/DB/DM/GI/HF/HFJ/HH/HM/HO/HV/IVN/JC/JMO/JUP/KJ/KS/LB/LBU/LE/LO/LV/MK/MM/MSC/PAL/PH/SE/SN/SPR/TB/ILN
AfdelingsteamMellemtrinnet 17/18AG/AL/AM/AØ/BA/DB/HAS/HCL/HL/ILN/JD/JF/JM/JMO/JP/JS/KJ/KJE/LBA/LKH/MJ/MN/MT/PL/SG/STL/TB/TC/TV/UJ/LW/AHP/MJU
AfdelingsteamUdskolingen 17/18AG/AN/AS/BA/BH/BRJ/BV/CG/DEA/HEH/JL/JMO/JSV/KAB/KE/LIA/LK/LKK/LR/LRI/LS/MAS/MD/ML/MPE/MV/PG/RC/RD/SC/SJ/SL/TB/DR/MCM
Andre team17/18 0k-1k-3kCJ/GI/HV/LV/MSC/MK/HM
Andre team7. Årgang - Matematik 17/18MPE/SJ/LIA/MV
Andre teamArbejdsmiljø 17/18AG/KAB/PAL
Andre teamB-siden MED 17/18AP/BH/BR/JSV/KAB/LBU/MAS/PAL
Andre teamBosnien 16/17AG/LK/TC/PH
Andre teamDLF 17/18AHB/AM/AN/AØ/BJ/BL/CG/DEA/DM/GI/HAS/HEH/HF/HFJ/HL/HV/ILN/JF/JM/JP/JSV/JUP/KAB/KJE/LB/LBU/LIA/LK/LKH/LKK/LO/LS/LV/MAS/MD/MJ/MPE/MSC/MV/PAL/PH/PL/RC/RD/SC/SG/SJ/TC/TV/UJ/AL
Andre teamDLF 17/18 MASAHB/AL/AM/AN/AS/AØ/BJ/BL/BV/CG/DEA/DM/GI/HAS/HF/HFJ/HL/HV/ILN/JF/JM/JP/JSV/JUP/KAB/KE/KJE/KS/LB/LBA/LBU/LIA/LK/LKH/LKK/LO/LRI/LS/LV/MAS/MD/MJ/MK/MM/MPE/MSC/MV/PAL/PH/PL/RC/RD/SG/SJ/SN/TC/TV/UJ/JS
Andre teamDROP MOB 17-18AG/BL/HH/KJE/LK/MD/MSC
Andre teamElevråd 17-18BJ/HAS/LS/MAS/AG
Andre teamIntern tværs 17/18AG/AM/BIBHA/BRJ/HH/IREAA/JD/KAB/KJ/LR
Andre teamKompetenceklasser DamhavenAHB/CJ/DB/GI/HCL/HFJ/HL/HO/HV/JD/LBA/LKH/LV/MK/MSC/PL/SN/HM/AHP
Andre teamKompetenceklasser StrandgadeDEA/JD/MD/MV/SL/BH
Andre teamLF innovative læringsfællesskab/resiliens 17/18AG/AØ/BL/HEH/HL/JSV/LIA/LK/MJ/SG
Andre teamLærere pr. 1-8.2018AHB/AL/AM/AN/AØ/BJ/BL/BV/CG/DEA/DM/GI/HAS/HEH/HF/HFJ/HL/HV/ILN/JF/JL/JM/JP/JS/JSV/JUP/KAB/KE/KS/LB/LBA/LBU/LK/LKH/LKK/LO/LRI/LS/LV/MAS/MD/MJ/MK/MM/MN/MPE/MSC/MT/MV/PAL/PH/PL/RC/RD/SC/SE/SG/SJ/SN/TC/TV/UJ/MP/LIA/AHP
Andre teamLæsning 16-17AHB/BJ/UJ
Andre teamMatrikelmøder DamhavenHFJ/HL/HM/HO/HV/GI/HCL/CJ/AHB/LBA/LKH/LV/PL/SN/MT/MSC/MK/JD
Andre teamMED-udvalg 17/18AG/AP/BH/BR/JD/JMO/JSV/KAB/KJ/LBU/MAS/PAL/TB/LR
Andre teamMotionsdagsudvalg 17/18PH/SC
Andre teamPlaneter 16/17AB/AHB/BJ/CJ/GI/HF/HFJ/HH/HO/HV/JUP/KJ/LO/LV/MSC/SPR/JC
Andre teamPLC team 17/18AG/AM/ILN/JD/JF/KJ/LIA/LR/RD/SG/TV/UJ/HH
Andre teamPUKMU 17/18AG/AN/AØ/HF/HH/JD/KJ/LB/LK/LKH/LKK/LR/MJ/MM/MPE/PAL/UJ
Andre teamResiliens skole 17/18AG/BL/LK/LR
Andre teamResiliensgruppeAG/HH/JD/JSV/LIA/LK/MJ/SG/BL
Andre teamSB skolebest. 17/18AG/BH/JD/MAS/MD/ILN
Andre teamSekretærer 17/18JMO/BH/TB
Andre teamSFO 17/18AB/AP/BA/BR/BRJ/CJ/DB/HCL/HH/HM/HO/IM/IVN/KJ/LE/SPR/STL/TB/TN/ML
Andre teamSputnik 1718AM/HAS/KJ/MJ/MM/STL
Andre teamTalentvejleder 17/18LIA/MJ
Andre teamTAP 17/18BA/BH/JMO/TB/TOJ
Andre teamTeamkoordinator udskolingen 17/18AN/LKK/MPE
Andre teamTeamkoordinatorer indskolingen 17/18HF/HH/KJ/LB/PAL/MM
Andre teamTeamkoordinatorer mellemtrin 1718AØ/LKH/MJ/UJ
Andre teamTemaugeudvalg 16-17AG/HV/PAL/PL
FagteamKonsultativt team 17/18AG/AM/BIBHA/JD/KJ/LR/IREAA
FagteamLF AKT afd. ST 17/18KAB
FagteamLF AKT/Sputnik på afd. DA 17/18AM/HAS/KJ/MJ/MM/STL
FagteamLF DA2 17/18AJ/BL/HF/ILN/JL/JS/JUP/KJ/LB/LBU
FagteamLF dansk 17/18AHB/AN/BJ/CG/DEA/GI/HV/JC/JF/KAB/KJ/KS/LBU/LK/LKH/LV/MAS/MD/MK/MM/MSC/PH/RD/SC/SG/UJ/SN
FagteamLF engelsk 17/18HEH/JD/KJE/KS/LKK/MAS/TC
FagteamLF FAS 17/18BJ/JP/KJ/PAL/UJ
FagteamLF hi/kr/smf 17/18AL/KAB/KJE/LR/LS/PL/SC
FagteamLF idræt 17/18JM/SJ/JD
FagteamLF kompetencecenter 17/18AHB/AØ/BV/CJ/DB/DEA/GI/HCL/HFJ/HL/HM/HO/HV/JD/LBA/LKH/LV/MD/MK/MSC/MV/PL/SN/AHP
FagteamLF matematik 17/18AØ/DM/HFJ/JD/JM/LB/LBA/LIA/LKK/LO/MN/MPE/MV/PAL/RC/SJ/TC/TV
FagteamLF naturfag 17/18AL/DM/JC/JL/JSV/KE/LIA/LO/LR/RC
FagteamLF tysk 17/18AN/CG/JP/LR/MPE
ÅrgangsteamTeam 0 (+2K) 17/18AHB/BR/DM/GI/HF/HFJ/HO/IVN/JUP/KJ/LO/SN
ÅrgangsteamTeam 1 (+1MO) 17/18AJ/JC/KJ/LO/LV/MM/PH/SE
ÅrgangsteamTeam 2 (+0K, 1K, 3K) 17/18AB/BJ/CJ/GI/HM/HV/KJ/KS/LB/LV/MK/MSC/AJ
ÅrgangsteamTeam 3 17/18KJ/LBU/DM/LE/PAL/BL
ÅrgangsteamTeam 4 17/18AL/AØ/JD/JS/SG/LW
ÅrgangsteamTeam 5 17/18JM/JP/LKH/MN/PL/UJ/KJE/MT/AHP
ÅrgangsteamTeam 6 17/18DB/HAS/HL/JF/LBA/MJ/TC/TV
ÅrgangsteamTeam 7 17/18BV/DEA/LKK/LS/MAS/MV/RC/LRI
ÅrgangsteamTeam 8 17/18LIA/LK/MD/MPE/RD/JL
ÅrgangsteamTeam 9 17/18AN/CG/HEH/JSV/KAB/SC/SJ/SL/KE